Regulamin Salonu Kosmetyka Ilona Borkowska

 1.  Godziny otwarcia Salonu “Kosmetyka Ilona Borkowska”:
  od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00,
  w sobotę od 8.00 do 14.00.
  Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 3. Zamówienie usługi w Salonie “Kosmetyka Ilona Borkowska” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi “Kosmetyka Ilona Borkowska” jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez SPA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Salonu ,jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do recepcji , osobiście, telefonicznie pod numerem 507821480 lub mailowo salon@kosmetyczkaostrowiec.pl . Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 9.  Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 10.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 12. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 13. Wykonanie zabiegu przekłucia uszu, makijażu permanentnego zabiegu mezoterapii , mikrodermabrazji diamentowej zabiegów laserowych i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 14. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 15. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 16. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salony są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 18. 18. Personel Salonu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 19. 19.Salon Kosmetyka Ilona Borkowska posiada w swojej ofercie Bony upominkowe na określoną kwotę.
 20. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Bonu upominkowego, Salon Kosmetyka Ilona Borkowska nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 21. Ważność Bonu upominkowego podana jest na pierwszej stronie. dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.
 22. Po zakończeniu ważności Bony upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 23. Płatność za Bony upominkowe może nastąpić gotówką, kartą lub przelewem w zależności od sytuacji i umowy między Klientem a Salonem.
 24. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Bony upominkowe.
 25. Promocje ulegają zmianie prosimy o zapoznawanie z ofertą salonu promocje nie łączą się .
 26. Salon Kosmetyka Ilona Borkowska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane na poczekalni, Klient wchodząc na zabieg ma obowiązek zabrać ze sobą torebkę oraz wartościowe rzeczy do pokoju zabiegowego w ,których jest wykonywana usługa.
 27. Na terenie Salonu Kosmetyka Ilona Borkowska znajduje się parking wyłącznie dla klientów salonu prosimy o racjonalne parkowanie aby każdy Klient miał możliwość skorzystać z miejsca prosimy o zapoznane się z wjazdem oraz wyjazdem z terenu obiektu Salonu Kosmetyka Ilona Borkowska
 28. Salon “Kosmetyka Ilona Borkowska” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.